.
Thứ sáu, 22 / 06 / 2018  
Trang chủ
Giới thiệu
Album
Diễn đàn
Liên hệ
 

 

Kỹ thuật
 

 


Khách online: 1
Tổng cộng: 674177
 

  Trang chủ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 – 2019

            Căn cứ Kế hoạch số   /KH-PGD&ĐT ngày   /5/2018 của PGD quận Thanh Xuân về việc Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018-2019; Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, Trường Mầm Non 20 Thông báo tuyển sinh năm học 2018 -2019 cụ thể như sau:

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2018 - 2019


        Căn cứ vào mô hình tổ chức biên chế của Công ty cổ phần x20 và Quyết định số454/QĐ - KH ngày 27/06/2008 của Tổng Giám đốc Công ty về việc giao cho Trường Mầm non thực hiên hạch toán từ ngày 01/09/2008
       Dựa vào mức thu chi của Trường Mầm non 20 năm học 2017 - 2018 và mức thu của các trường Mầm non tư thục và dân lập trên địa bàn thành phố Hà nội.
       Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Mầm non 20 lập kế hoạch thu mức đóng góp của học sinh năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau: ( Trang 1)

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2018 - 2019

 Căn cứ vào mô hình tổ chức biên chế của Công ty cổ phần x20 và Quyết định số454/QĐ - KH ngày 27/06/2008 của Tổng Giám đốc Công ty về việc giao cho Trường Mầm non thực hiên hạch toán từ ngày 01/09/2008
       Dựa vào mức thu chi của Trường Mầm non 20 năm học 2017 - 2018 và mức thu của các trường Mầm non tư thục và dân lập trên địa bàn thành phố Hà nội.
       Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Mầm non 20 lập kế hoạch thu mức đóng góp của học sinh năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:( TRANG 2)

KẾ HOẠCH ÔN TẬP HÈ TUẦN 3 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

KẾ HOẠCH ÔN TẬP HÈ TUẦN 3- THÁNG 6

BÉ YÊU MÙA HÈ

LỚP MẪU GIÁO LỚN 

( Từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018)

KẾ HOẠCH ÔN TẬP HÈ TUẦN 3 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH ÔN TẬP HÈ TUẦN 3- THÁNG 6

ÁNH SÁNG

LỚP MẪU GIÁO NHỠ

( Từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 – 2019
THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2018 - 2019
THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2018 - 2019
KẾ HOẠCH ÔN TẬP HÈ TUẦN 3 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN
KẾ HOẠCH ÔN TẬP HÈ TUẦN 3 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
KẾ HOẠCH ÔN TẬP HÈ TUẦN 3 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ
KẾ HOẠCH ÔN TẬP HÈ TUẦN 3 THÁNG 6 - KHỐI NHÀ TRẺ
 

 
 

Trường Mầm non 20 - Công ty Cổ phần X20
Địa chỉ: 35 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 043.8644067 - 043.6658573
Email: mncongty20-tx@hanoiedu.vn

mua bán iphone cũ | iphone 4 | iphone 4s | iphone 5 | sua chua dien thoai | miếng dán cường lực | hoc sua chua dien thoai | pin dien thoai | sửa chữa iphone | samsung galaxy s3 | Tìm gia sư với http://giasu24h.com | sửa nhà | Đơn vị cung cấp dịch vụ thue cau xe cau | xây nhà | xây nhà đẹp |cung cấp dịch vụ ep coc be tong | Công ty cung cấp dịch vụ son nha | tao web mien phi , web gia re | tai nghe |