.
Chủ nhật, 28 / 05 / 2023  
Trang chủ
Giới thiệu
Album
Diễn đàn
Liên hệ
 

 

Kỹ thuật
 

 


Khách online: 2
Tổng cộng: 2043328
 

  Chương trình đào tạo
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 05 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 - THÁNG 05

BÁC HỒ KÍNH YÊU

KHỐI MẪU GIÁO LỚN

(Từ ngày 15/05 đến 19/05/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 05 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 - THÁNG 05

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

CÁC HIỆN TƯƠNG TỰ NHIÊN

 (Từ ngày 15/05 đến 19/05/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 05 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03- THÁNG 05

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

BÁC HỒ KÍNH YÊU

 (Từ ngày 15/05 đến 19/05/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 05 - KHỐI NHÀ TRẺ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03- THÁNG 05

BÁC HỒ KÍNH YÊU

KHỐI NHÀ TRẺ

 (Từ ngày 15/05 đến 19/05/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 THÁNG 5 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 - THÁNG 05

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRONG MẮT BÉ

KHỐI MẪU GIÁO LỚN

(Từ ngày 08/05 đến 12/05/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 THÁNG 5 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 - THÁNG 05

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

CÁC HIỆN TƯƠNG TỰ NHIÊN

 (Từ ngày 08/05 đến 12/05/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 THÁNG 5 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02- THÁNG 05

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

KỲ NGHỈ CỦA BÉ

 (Từ ngày 08/05 đến 12/05/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 THÁNG 5 - KHỐI NHÀ TRẺ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02- THÁNG 05

MÙA HÈ CỦA BÉ

KHỐI NHÀ TRẺ

 (Từ ngày 08/05 đến 12/05/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 THÁNG 05 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 - THÁNG 05

BÉ YÊU THỦ ĐÔ HÀ NỘI

KHỐI MẪU GIÁO LỚN

(Từ ngày 01/05 đến 05/05/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 THÁNG 5 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 - THÁNG 05

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

BÉ YÊU THỦ ĐÔ HÀ NỘI

 (Từ ngày 01/05 đến 05/05/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 THÁNG 5 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 05

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

BÉ YÊU THỦ ĐÔ

 (Từ ngày 01/05 đến 05/05/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 THÁNG 5 - KHỐI NHÀ TRẺ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 05

TRANG PHỤC MÙA HÈ

KHỐI NHÀ TRẺ

 (Từ ngày 01/05 đến 05/05/2023)

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 THÁNG 04 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 - THÁNG 04

CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/03

KHỐI MẪU GIÁO LỚN

(Từ ngày 24/04 đến 28/04/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 THÁNG 04 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 - THÁNG 04

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

BÉ TÌM HIỂU VỀ LUẬT LỆ GIAO THÔNG

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/03, GPMN 30/4

 (Từ ngày 24/04 đến 28/04/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 - 04 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04- THÁNG 04

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

MỘT SỐ LUẬT LỆ GIAO THÔNG

 GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/03

 (Từ ngày 24/04 đến 28/04/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 04 - KHỐI NHÀ TRẺ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04- THÁNG 04

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3

TÌM HIỂU MÁY BAY

KHỐI NHÀ TRẺ

 (Từ ngày 24/04 đến 28/04/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 - THÁNG 04

CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN 

TẾT HÀN THỰC

KHỐI MẪU GIÁO LỚN

(Từ ngày 17/04 đến 21/04/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 - THÁNG 04

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

TẾT HÀN THỰC

 (Từ ngày 17/04 đến 21/04/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03- THÁNG 04

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

TẾT HÀN THỰC

(Từ ngày 17/04 đến 21/04/2023)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 4 - KHỐI NHÀ TRẺ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03- THÁNG 04

TẾT HÀN THỰC

KHỐI NHÀ TRẺ

 (Từ ngày 17/04 đến 21/04/2023)

Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023; CHIA TAY CÁC CHÁU HỌC SINH 5 TUỔI VÀ BÉ VUI TẾT 01-06
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 05 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 05 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 05 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 05 - KHỐI NHÀ TRẺ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 THÁNG 5 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 THÁNG 5 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
 

 
 

Trường Mầm non 20 - Công ty Cổ phần X20
Địa chỉ: 35 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 043.8644067 - 043.6658573
Email: mncongty20-tx@hanoiedu.vn

mua bán iphone cũ | iphone 4 | iphone 4s | iphone 5 | sua chua dien thoai | miếng dán cường lực | hoc sua chua dien thoai | pin dien thoai | sửa chữa iphone | samsung galaxy s3 | Tìm gia sư với http://giasu24h.com | sửa nhà | Đơn vị cung cấp dịch vụ thue cau xe cau | xây nhà | xây nhà đẹp |cung cấp dịch vụ ep coc be tong | Công ty cung cấp dịch vụ son nha | tao web mien phi , web gia re | tai nghe |