.
Thứ tư, 08 / 12 / 2021  
Trang chủ
Giới thiệu
Album
Diễn đàn
Liên hệ
 

 

Kỹ thuật
 

 


Khách online: 1
Tổng cộng: 1461434
 

  Chương trình đào tạo
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04- THÁNG 4

CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN

KHỐI MẪU GIÁO LỚN

( Từ ngày 26/4/2021 đến 30/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04- THÁNG 4

BÉ TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

( Từ ngày 26/4/2021 đến 30/4/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04- THÁNG 4

MỘT SỐ LUẬT LỆ GIAO THÔNG

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

( Từ ngày 26/4/2021 đến 30/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 THÁNG 4 - KHỐI NHÀ TRẺ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04- THÁNG 4

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG

HÀNG KHÔNG- MÁY BAY

KHỐI NHÀ TRẺ

( Từ ngày 26/4/2021 đến 30/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03- THÁNG 4

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10-3

       KHỐI MẪU GIÁO LỚN

      ( Từ ngày 19/4/2021 đến 23/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03- THÁNG 4

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

( Từ ngày 19/4/2021 đến 23/4/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02- THÁNG 4

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

( Từ ngày 19/4/2021 đến 23/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 4 - KHỐI NHÀ TRẺ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03- THÁNG 4

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

KHỐI NHÀ TRẺ

( Từ ngày 19/4/2021 đến 23/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02- THÁNG 4

MÙA HÈ CỦA BÉ

KHỐI MẪU GIÁO LỚN

( Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02- THÁNG 4

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

( Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02- THÁNG 4

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

( Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 THÁNG 4 - KHỐI NHÀ TRẺ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02- THÁNG 4

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

- XE ĐẠP - KHỐI NHÀ TRẺ

( Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 04-KHỐI MẪU GIÁO LỚN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 4

NƯỚC Ở QUANH BÉ

          KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

( Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 04-KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05- THÁNG 03

NƯỚC Ở QUANH BÉ

         KHỐI MẪU GIÁO LỚN

( Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 04-KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 04

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

( Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 04-KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 4

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

( Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 4- KHỐI NHÀ TRẺ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 04

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

KHỐI NHÀ TRẺ

( Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 THÁNG 3 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05- THÁNG 03

MỘT SỐ CÔN TRÙNG

KHỐI MẪU GIÁO LỚN

( Từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 THÁNG 3 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05- THÁNG 03

ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

( Từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 THÁNG 3 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05- THÁNG 03

NHỮNG CON VẬT BIẾT BAY

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

( Từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021)

Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39 
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
Hoạt động làm quen cô trò tuần đầu khi nghỉ dịch tại nhà của trường mầm non 20
VẮC XIN TỐT NHẤT LÀ VẮC XIN ĐƯỢC TIÊM SỚM NHẤT, KHÔNG CHỜ ĐỢI, LỰA CHỌN VẮC XIN
KHÔNG KHÍ NGÀY KHAI GIẢNG ONLINE CỦA TRƯỜNG MẦM NON 20
Giáo viên và học sinh khối mầm non háo hức đón ngày khai giảng
THÔNG BÁO LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NHÀ TRẺ 2 NĂM HỌC 2021-2022
 

 
 

Trường Mầm non 20 - Công ty Cổ phần X20
Địa chỉ: 35 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 043.8644067 - 043.6658573
Email: mncongty20-tx@hanoiedu.vn

mua bán iphone cũ | iphone 4 | iphone 4s | iphone 5 | sua chua dien thoai | miếng dán cường lực | hoc sua chua dien thoai | pin dien thoai | sửa chữa iphone | samsung galaxy s3 | Tìm gia sư với http://giasu24h.com | sửa nhà | Đơn vị cung cấp dịch vụ thue cau xe cau | xây nhà | xây nhà đẹp |cung cấp dịch vụ ep coc be tong | Công ty cung cấp dịch vụ son nha | tao web mien phi , web gia re | tai nghe |