.
Thứ sáu, 25 / 06 / 2021  
Trang chủ
Giới thiệu
Album
Diễn đàn
Liên hệ
 

 

Kỹ thuật
 

 


Khách online: 1
Tổng cộng: 1347017
 

  Chương trình đào tạo
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04- THÁNG 4

CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN

KHỐI MẪU GIÁO LỚN

( Từ ngày 26/4/2021 đến 30/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04- THÁNG 4

BÉ TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

( Từ ngày 26/4/2021 đến 30/4/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04- THÁNG 4

MỘT SỐ LUẬT LỆ GIAO THÔNG

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

( Từ ngày 26/4/2021 đến 30/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 THÁNG 4 - KHỐI NHÀ TRẺ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04- THÁNG 4

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG

HÀNG KHÔNG- MÁY BAY

KHỐI NHÀ TRẺ

( Từ ngày 26/4/2021 đến 30/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03- THÁNG 4

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10-3

       KHỐI MẪU GIÁO LỚN

      ( Từ ngày 19/4/2021 đến 23/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03- THÁNG 4

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

( Từ ngày 19/4/2021 đến 23/4/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02- THÁNG 4

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

( Từ ngày 19/4/2021 đến 23/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 4 - KHỐI NHÀ TRẺ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03- THÁNG 4

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

KHỐI NHÀ TRẺ

( Từ ngày 19/4/2021 đến 23/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02- THÁNG 4

MÙA HÈ CỦA BÉ

KHỐI MẪU GIÁO LỚN

( Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02- THÁNG 4

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

( Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 THÁNG 4 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02- THÁNG 4

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

( Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 THÁNG 4 - KHỐI NHÀ TRẺ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02- THÁNG 4

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

- XE ĐẠP - KHỐI NHÀ TRẺ

( Từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 04-KHỐI MẪU GIÁO LỚN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 4

NƯỚC Ở QUANH BÉ

          KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

( Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 04-KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05- THÁNG 03

NƯỚC Ở QUANH BÉ

         KHỐI MẪU GIÁO LỚN

( Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 04-KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 04

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

( Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 04-KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 4

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

( Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 4- KHỐI NHÀ TRẺ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 04

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

KHỐI NHÀ TRẺ

( Từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 THÁNG 3 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05- THÁNG 03

MỘT SỐ CÔN TRÙNG

KHỐI MẪU GIÁO LỚN

( Từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 THÁNG 3 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05- THÁNG 03

ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

( Từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 THÁNG 3 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05- THÁNG 03

NHỮNG CON VẬT BIẾT BAY

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

( Từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021)

Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39 
HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI NĂM 2021
CHUẨN BỊ TÂM LÝ CHO TRẺ VÀO LỚP 1 TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC TẠI NHÀ
ĐƠN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022
CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2021-2022
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022
Quyền bầu cử của các cử tri
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ
 

 
 

Trường Mầm non 20 - Công ty Cổ phần X20
Địa chỉ: 35 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 043.8644067 - 043.6658573
Email: mncongty20-tx@hanoiedu.vn

mua bán iphone cũ | iphone 4 | iphone 4s | iphone 5 | sua chua dien thoai | miếng dán cường lực | hoc sua chua dien thoai | pin dien thoai | sửa chữa iphone | samsung galaxy s3 | Tìm gia sư với http://giasu24h.com | sửa nhà | Đơn vị cung cấp dịch vụ thue cau xe cau | xây nhà | xây nhà đẹp |cung cấp dịch vụ ep coc be tong | Công ty cung cấp dịch vụ son nha | tao web mien phi , web gia re | tai nghe |