.
Thứ sáu, 03 / 07 / 2020  
Trang chủ
Giới thiệu
Album
Diễn đàn
Liên hệ
 

 

Kỹ thuật
 

 


Khách online: 1
Tổng cộng: 1104654
 

  Chương trình đào tạo
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 7 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 07

MỘT SỐ LOẠI RAU

 KHỐI MẪU GIÁO LỚN

(Từ ngày 29/06 đến 03/07/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 7 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 - THÁNG 07

NƯỚC CẦN CHO BÉ

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

(Từ ngày 29/06 đến 03/07/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 7 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 07

MỘT SỐ LOẠI HOA

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

(Từ ngày 29/06 đến 03/07/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 7 - KHỐI NHÀ TRẺ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 07

BÉ VUI ĐẾN LỚP

KHỐI NHÀ TRẺ

 (Từ ngày 29/06 đến 03/07/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04- THÁNG 06

TRƯỜNG TIÊU HỌC TRONG MẮT BÉ

 KHỐI MẪU GIÁO LỚN

(Từ ngày 22/06 đến 26/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 - THÁNG 06

BÉ TÌM HIỂU LUẬT LỆ GIAO THÔNG

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

(Từ ngày 22/06 đến 26/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04- THÁNG 06

MỘT SỐ LUẬT LỆ GIAO THÔNG

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

(Từ ngày 22/06 đến 26/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 6 - KHỐI NHÀ TRẺ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04- THÁNG 06

BÉ THÍCH MÁY BAY

KHỐI NHÀ TRẺ

 (Từ ngày 22/06 đến 26/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03- THÁNG 06

ĐỒ DÙNG CẦN THIẾT CHO BÉ VÀO LỚP 1

 KHỐI MẪU GIÁO LỚN

(Từ ngày 15/06 đến 19/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 - THÁNG 06

PHƯƠNG TIỆN GIÁO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

(Từ ngày 15/06 đến 19/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03- THÁNG 06

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

(Từ ngày 15/06 đến 19/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 6 - KHỐI NHÀ TRẺ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03- THÁNG 06

ĐI TÀU HỎA THÍCH MÊ

KHỐI NHÀ TRẺ

 (Từ ngày 15/06 đến 19/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02- THÁNG 06

MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

 KHỐI MẪU GIÁO LỚN

(Từ ngày 08/06 đến 12/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 - THÁNG 06

PHƯƠNG TIỆN GIÁO THÔNG ĐƯỜNG KHÔNG

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

(Từ ngày 08/06 đến 12/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02- THÁNG 06

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

(Từ ngày 08/06 đến 12/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 6 - KHỐI NHÀ TRẺ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02 - THÁNG 06

BÉ THÍCH ĐI XE ĐẠP

KHỐI NHÀ TRẺ

 (Từ ngày 08/06 đến 12/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 06

BÉ VUI TẾT THIẾU NHI

 KHỐI MẪU GIÁO LỚN

(Từ ngày 01/06 đến 05/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 - THÁNG 06

PHƯƠNG TIỆN GIÁO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

(Từ ngày 01/06 đến 05/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01- THÁNG 06

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

KHỐI MẪU GIÁO BÉ

(Từ ngày 01/06 đến 05/06/2020)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 06 - KHỐI NHÀ TRẺ

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 - THÁNG 06

CHIẾC Ô TÔ ĐÁNG YÊU

KHỐI NHÀ TRẺ

 (Từ ngày 01/06 đến 05/06/2020)

Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 7 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 7 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 7 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 7 - KHỐI NHÀ TRẺ
BÉ THĂM QUAN ĐỀN NGỌC SƠN VÀ XEM MÚA RỐI
THÔNG BÁO XEM MÚA RỐI
 

 
 

Trường Mầm non 20 - Công ty Cổ phần X20
Địa chỉ: 35 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 043.8644067 - 043.6658573
Email: mncongty20-tx@hanoiedu.vn

mua bán iphone cũ | iphone 4 | iphone 4s | iphone 5 | sua chua dien thoai | miếng dán cường lực | hoc sua chua dien thoai | pin dien thoai | sửa chữa iphone | samsung galaxy s3 | Tìm gia sư với http://giasu24h.com | sửa nhà | Đơn vị cung cấp dịch vụ thue cau xe cau | xây nhà | xây nhà đẹp |cung cấp dịch vụ ep coc be tong | Công ty cung cấp dịch vụ son nha | tao web mien phi , web gia re | tai nghe |