.
Thứ tư, 24 / 07 / 2024  
Trang chủ
Giới thiệu
Album
Diễn đàn
Liên hệ
 

 

Kỹ thuật
 

 


Khách online: 7
Tổng cộng: 2580261
 

  Học phí
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2024 - 2025

  THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2024 - 2025 

( Từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025)

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023 - 2024

 THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023 - 2024 

THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH ĐÓNG TRẢ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023 - 2024

 THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH ĐÓNG TRẢ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023 - 2024

CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2021-2022

 Căn cứ vào mô hình tổ chức biên chế của Công ty cổ phần X20 và Quyết định số 454/QĐ-KH ngày 27/6/2008 của Tổng Giám đốc Công ty về việc giao cho Tr­ường Mầm non thực hiện hạch toán từ ngày 01/9/2008;

Dựa vào mức thu chi của Trường Mầm non 20 năm học 2020- 2021 và mức thu của các trư­ờng mầm non tư thục và dân lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

          Căn cứ vào tình hình thực tế, Tr­­ường Mầm non 20 lập kế hoạch thu mức đóng góp của học sinh năm học 2021 – 2022 cụ thể nh­ư sau:

CÁC QUY ĐỊNH ĐÓNG PHÍ NĂM HỌC 2019 - 2020

  BẢNG HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021

KẾ HOẠCH THU CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2016 - 2017

KẾ HOẠCH

Thu các khoản đóng góp của học sinh Trường mầm non

Năm học 2016 - 2017

 

          Căn cứ vào mô hình tổ chức biên chế của Công ty cổ phần X20 và Quyết định số 454/QĐ-KH ngày 27/6/2008 của Tổng Giám đốc Công ty về việc giao cho Tr­ường Mầm non thực hiện hạch toán từ ngày 01/9/2008;

Dựa vào mức thu chi của Trường Mầm non 20 năm học 2015- 2016 và mức thu của các trư­ờng mầm non tư thục và dân lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

 

          Căn cứ vào tình hình thực tế, Tr­­ường Mầm non 20 lập kế hoạch thu mức đóng góp của học sinh năm học 2016- 2017 cụ thể nh­ư sau:

CÁC QUY ĐỊNH ĐÓNG PHÍ, HOÀN TRẢ PHÍ TRƯỜNG MẦM NON 20

 

I. BẢNG HỌC PHÍ VÀ CÁC LOẠI PHÍ NĂM HỌC 2015 - 2016

Trang: 1 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 THÁNG 7 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 THÁNG 7 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 THÁNG 7 - KHỐI MẪU GIÁO BÉ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 THÁNG 7 - KHỐI NHÀ TRẺ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 7 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 THÁNG 7 - KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
 

 
 

Trường Mầm non X20 - Công ty Cổ phần X20
Địa chỉ: 35 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 043.8644067 - 043.6658573
Email: mncongty20-tx@hanoiedu.vn

mua bán iphone cũ | iphone 4 | iphone 4s | iphone 5 | sua chua dien thoai | miếng dán cường lực | hoc sua chua dien thoai | pin dien thoai | sửa chữa iphone | samsung galaxy s3 | Tìm gia sư với http://giasu24h.com | sửa nhà | Đơn vị cung cấp dịch vụ thue cau xe cau | xây nhà | xây nhà đẹp |cung cấp dịch vụ ep coc be tong | Công ty cung cấp dịch vụ son nha | tao web mien phi , web gia re | tai nghe |