.
Thứ sáu, 25 / 06 / 2021  
Trang chủ
Giới thiệu
Album
Diễn đàn
Liên hệ
 

 

Kỹ thuật
 

 


Khách online: 1
Tổng cộng: 1346981
 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

      UBND QUẬN THANH XUÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG MẦM NON X20                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: 59 /KH-MNX20                            Thanh Xuân,  ngày 19  tháng 5 năm 2021

 

      KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

      NĂM HỌC 2021 – 2022  

 Căn cứ công văn số 1199/SGD&ĐT-QLT ngày 13/04/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-PGD&ĐT ngày 18/5/2021 của PGD quận Thanh Xuân về việc Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;

        Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường Mầm Non 20 lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng qui định, công khai, công bằng, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong toàn trường. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi.

- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ thời gian, chỉ tiêu, phương thức và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Đảm bảo an toàn, phòng chống tốt dịch bệnh trong quá trình tuyển sinh.

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:      275  (trong đó tuyển mới: 99 học sinh) cụ thể:

 

 

Chỉ tiêu được giao

 

 

 

 

Chỉ tiêu

 

 

 

 

Số học sinh tuyển mới

Lớp

Học sinh

Nhà trẻ  (2 lớp, 1 NT bé tuyển mới)

Mẫu giáo bé (3 lớp)

MG nhỡ (3 lớp)

MG Lớn

(3 lớp)

TS

NT

MG

TS

NT

MG

16 - 24 tháng

24 -36 th

HS cũ 

T. mới

HS cũ 

T. mới

HS cũ 

T. mới

Hs cũ

T. mới

11

2

9

275

48

227

20

6

22

30

36

70

9

70

12

 

1. Học sinh Nhà trẻ: 2 lớp: 48 cháu

          - Nhà trẻ 16 – 24 tháng: 1 lớp ( Sinh từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 4 năm 2920): tuyển mới 20 cháu.

          - Nhà trẻ 24 – 36 tháng: 1 lớp (Sinh từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2019); Học sinh cũ hiện có: 6 cháu;  tuyển mới: 22 cháu.        

 

2. Học sinh khối Mẫu Giáo Bé (Sinh Năm 2018): 

          - Gồm 3 lớp; Học sinh cũ lên: 30 cháu; Tuyển mới: 36 cháu

3. Học sinh khối Mẫu giáo Nhỡ (Sinh năm 2017): 3 lớp; Học sinh cũ: 70 cháu; Tuyển mới: 9 cháu

4. Học sinh Khối mẫu giáo Lớn (Sinh năm 2016):  

- 3 lớp, học sinh cũ lên: 70 cháu. Tuyển mới:12 cháu (Ưu tiên học sinh 5 tuổi -  tức trẻ sinh năm 2016 nếu có)

III. THỜI GIAN TUYỂN SINH:

- Tuyển sinh từ ngày 02/6/2021 đến 28/07/2021                                                                 (Sẽ liên tục tuyển sinh nếu đến 28/07/2021 chỉ tiêu tuyển sinh vẫn còn)

1. Tuyển sinh trực tuyến:

          - Đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho trẻ 5 tuổi vào trường Mầm non từ ngày 15/07/2021 đến hết ngày 17/07/2021.

2. Tuyển sinh trực tiếp tại trường:

a. Học sinh là con cán bộ công nhân viên trông Công ty cổ phần X20: Đến mua hồ sơ ngày 02 tháng 06 năm 2021;

b. Học sinh là con ngoài Công ty:

- Từ ngày 02/06/2021 Tuyển sinh tất cả các độ tuổi (Trẻ sinh năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; ưu tiên học sinh sinh năm 2016 để vào lớp mẫu giáo lớn)

- Ngày 28/7/2021 trở đi: Tiếp tục tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh)

 

3. Tuyển sinh qua thư điện tử của trường: mncongty20-tx@hanoiedu.vn

     - Để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, Phụ huynh có thể đăng ký tuyển sinh qua hộp thư điện tử của nhà trường từ ngày 29/05/2021 đến 28/07/2021 (mncongty20-tx@hanoiedu.vn)

IV. THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

1. Tiếp nhận hồ sơ:

- Con trong Công ty Cổ phần X20 tiếp nhận hồ sơ từ ngày 08, 09/06/2021

- Con ngoài Công ty tiếp nhận hồ sơ từ ngày 14/6 đến hết  ngày 28/07/2021.

2. Thời gian nhập học:       Bắt đầu từ ngày 02/8/2021.

3. Đối với học sinh đang theo học tại trường:  

- Phụ huynh sẽ đăng ký cho con học tiếp năm học 2021 - 2022 đến hết ngày 28/5/2021 ( qua giáo viên chủ nhiệm lớp cũ). Nếu phụ huynh không đăng ký, nhà trường sẽ không đưa vào danh sách năm học mới.

- Các cháu học sinh đến trường học từ ngày 2/8/2021 hoặc từ ngày 1/9/2021

 

4. Địa điểm mua và nộp hồ sơ (hình thực trực tiếp):

- Mua hồ sơ: Tại Phòng hành chính Trường Mầm non 20

- Nộp hồ sơ: Phòng Hiệu trưởng  – Trường Mầm non 20

 

* Hồ sơ nhập học gồm:

- Đơn xin học  (theo mẫu của nhà trường)

- Bản phô tô giấy khai sinh ( kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Bản photocopy sổ hộ khẩu (không cần công chứng kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường.

- Giấy khám sức khỏe của trẻ theo kết luận của Bệnh viện, Trung tâm Y tế Quận hoặc Phường.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022, trường Mầm Non 20; yêu cầu các đồng chí trong Hội đồng tuyển sinh, các cán bộ giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh phối hợp thực hiện đúng nội dung .

 Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDTX (để b/c);

- Tổng giám đốc (để b/c);

- Phòng KH-KD;

- XN3, XN Thương mại, Cơ quan Cty;

- Lưu: VT, MN20. T08.                                                                                        

                                                                   

                                                       Phạm Thanh Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Mầm non 20 - Công ty Cổ phần X20
Địa chỉ: 35 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 043.8644067 - 043.6658573
Email: mncongty20-tx@hanoiedu.vn

mua bán iphone cũ | iphone 4 | iphone 4s | iphone 5 | sua chua dien thoai | miếng dán cường lực | hoc sua chua dien thoai | pin dien thoai | sửa chữa iphone | samsung galaxy s3 | Tìm gia sư với http://giasu24h.com | sửa nhà | Đơn vị cung cấp dịch vụ thue cau xe cau | xây nhà | xây nhà đẹp |cung cấp dịch vụ ep coc be tong | Công ty cung cấp dịch vụ son nha | tao web mien phi , web gia re | tai nghe |