.
Thứ sáu, 25 / 06 / 2021  
Trang chủ
Giới thiệu
Album
Diễn đàn
Liên hệ
 

 

Kỹ thuật
 

 


Khách online: 1
Tổng cộng: 1347007
 

ĐƠN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

            CÔNG TY CPX20                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG MẦM NON 20                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    ĐT: 0243.8644067 - 0243.6658573
    Website: mamnonx20.edu.vn
                                                                               ĐƠN XIN HỌC
                                                      Năm học 2021 – 2022
                                  Kính gửi: BGH TRƯỜNG MẦM NON 20
Chúng tôi là:
* Họ tên con:....................................................... Ngày/ tháng/năm sinh :............................
Giới tính :Nam (Nữ)………. Dân tộc :................. .Hộ khẩu thuờng trú :..............................
…………..............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại :....................................................................................................................
Sức khỏe xếp loại: ………………………………………………………………………………..
* Họ tên bố: …………………………....……… Ngày/ tháng/năm sinh :................................
Nghề nghiệp, nơi làm việc :.........................................................................Tôn giáo :….....
Điện thoại:……………….......……… Số CMND : ..........................................Dân tộc:.........
* Họ tên mẹ: …………………………....…… Ngày/ tháng/năm sinh :...................................
Nghề nghiệp, nơi làm việc :..........................................................................Tôn giáo :........
Điện thoại:……………….......…… Số CMND : .............................................Dân tộc :.........
* Họ tên người bảo dưỡng: ( Đỡ đầu)……………………… Số CMND ...............................
Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………......
Chúng tôi làm đơn này xin cho con được học tại trường Mầm non 20, lớp.........................
Nếu con chúng tôi được tiếp nhận vào trường, chúng tôi hứa thực hiện mọi nội qui, qui
định, yêu cầu của nhà trường.
* Lưu ý :  - Hồ sơ gồm: 01 đơn xin học, 01 bản sao giấy khai sinh, 01 sổ sức khỏe,
                   1 bản photo thẻ bảo hiểm y tế.của trẻ, 01bản photo sổ hộ khẩu,
      - Chỗ ở hiện tại : (Ghi rỗ số nhà, tổ, phường, quận..)
     - Riêng với đối tượng trẻ là con cán bộ công nhân viên trong Công ty CP X20:
       Đề nghị phụ huynh xin xác nhận của đơn vị ghi rõ tại phân xưởng, tổ sản xuất
       để nhà trường tiện quản lí hồ sơ.
                                                                       Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 2021
  NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ                                                        NGƯỜI LÀM ĐƠN
 

Trường Mầm non 20 - Công ty Cổ phần X20
Địa chỉ: 35 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 043.8644067 - 043.6658573
Email: mncongty20-tx@hanoiedu.vn

mua bán iphone cũ | iphone 4 | iphone 4s | iphone 5 | sua chua dien thoai | miếng dán cường lực | hoc sua chua dien thoai | pin dien thoai | sửa chữa iphone | samsung galaxy s3 | Tìm gia sư với http://giasu24h.com | sửa nhà | Đơn vị cung cấp dịch vụ thue cau xe cau | xây nhà | xây nhà đẹp |cung cấp dịch vụ ep coc be tong | Công ty cung cấp dịch vụ son nha | tao web mien phi , web gia re | tai nghe |